Quan chức Manchester United: B Phí được bầu cho mùa giải tốt nhất mùa giải đã đóng góp 18 bàn

Quan chức của Manchester United: B Phí được bầu cho các cầu thủ giỏi nhất mùa giải đã đóng góp 18 bàn thắng+11 hỗ trợ [web spbo livescore]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 18 tháng 5Phí B đã được bầu làm đội. Cầu thủ hay nhất trong mùa giải.Premier League mùa này, B