Trần Đình Trọng: ‘Tôi ước mình không vội vàng trở lại’

Trần Đình Trọng: ‘Tôi ước mình không vội vàng trở lại’

Bình ĐịnhHơn hai năm vật lộn với chấn thương, đôi lúc trung vệ Trần Đình Trọng đã nghi ngờ về khả nă