MU ra hạn chót cho ngày phán quyết tương lai của Solskjaer

MU ra hạn chót cho ngày phán quyết tương lai của Solskjaer

MU sắp định đoạt tương lai của SolsaTheo nhà báo Jason Burt của tờ The Telegraph (Anh), ban lãnh đạo