Barca đăng ký tân binh thế nào

Barca đăng ký tân binh thế nào

Tây Ban NhaDùng đòn bẩy kinh tế thứ ba và tinh giản tiếp đội ngũ là những biện pháp Barca sắp làm để

Lewandowski: ‘Tám năm ở Bayern thật đặc biệt’

Lewandowski: ‘Tám năm ở Bayern thật đặc biệt’

“Tám năm qua thật đặc biệt và tôi không thể quên điều đó. Tôi đã có thời gian tuyệt vời ở Munich. Tô