Thêm hàng chục tỉ đồng phí truyền dẫn, giá bản quyền World Cup càng chát

Thêm hàng chục tỉ đồng phí truyền dẫn, giá bản quyền World Cup càng chát

“Từ mấy năm trước, trên trang cá nhân của mình, tôi đã chia sẻ nỗi lo lắng về câu chuyện liên quan đ