Kỷ luật thép của Ten Hag như Sir Alex trên sân tập

Kỷ luật thép của Ten Hag như Sir Alex trên sân tập

Thông thường, buổi tập đầu tiên của một huấn luyện viên với câu lạc bộ mới đều nhận được sự chú ý, đ