Lần đầu tiên tổ chức giải chạy half marathon vòng quanh hồ Tây, huy chương gây ấn tượng

Lần đầu tiên tổ chức giải chạy half marathon vòng quanh hồ Tây, huy chương gây ấn tượng

Đây là lần đầu tiên Tây Hồ Half Marathon được tổ chức. Giải gồm 4 lộ trình: 3km, 6km, 15km và 21km.