Đội Bình Dương I giành thành tích nhất toàn đội tại giải Taekwondo mở rộng

Đội Bình Dương I giành thành tích nhất toàn đội tại giải Taekwondo mở rộng

Giải Taekwondo miền Đông Nam Bộ mở rộng 2022 diễn ra từ ngày 27.7 đế 29.7 tại Trung tâm Huấn luyện v