Siêu giả lập dự đoán Ý vs Anh: Tiếp tục chính xác

Siêu giả lập dự đoán Ý vs Anh: Tiếp tục chính xác

Sau khi dự đoán chính xác toàn bộ kết qủa ở bán kết và từ kết, trình giả lập FM21 tiếp tục đưa ra dự