Vai trò, nhiệm vụ và sự thích nghi của Rooney tại DC United

Vai trò, nhiệm vụ và sự thích nghi của Rooney tại DC United

Rooney được DC United công bố là tân thuyền trưởng vào thứ Ba vừa rồi. Sau khi không thể vượt qua “n