ramos pique

ramos pique

Pique – Ramos: Điểm sáng hiếm hoi giữa biển đen thù hận【ramos pique】:Nếu phải chỉ ra những cái tên b