Mbappe thất vọng Real Madrid vì ưu đãi kém hơn Ronaldo

Mbappe thất vọng Real Madrid vì ưu đãi kém hơn Ronaldo

Kylian Mbappe được cho thất vọng Real Madrid vì không cho anh điều khoản ưu tiên đặc biệt, mà cũng c