HLV Park Hang-seo: ‘Xin gửi chiến thắng ý nghĩa mừng ngày sinh nhật Bác Hồ’

HLV Park Hang-seo: ‘Xin gửi chiến thắng ý nghĩa mừng ngày sinh nhật Bác Hồ’

Mở đầu phần họp báo, HLV Park Hang-seo cho biết: “Để nói về khó khăn, không riêng trận này mà bất kỳ