Ten Hag quyết đánh cược để chờ De Jong đến cùng

Ten Hag quyết đánh cược để chờ De Jong đến cùng

De Jong mãi không đến Old Trafford nhưng Ten Hag vẫn đợi, liệu đây có phải sự chờ đợi trong tuyệt vọ