Hai cầu thủ “quay xe”, Bùi Tiến Dũng và 10 đồng đội CLB TP.HCM tiếp tục đình công vì vấn đề phí lót tay

Hai cầu thủ “quay xe”, Bùi Tiến Dũng và 10 đồng đội CLB TP.HCM tiếp tục đình công vì vấn đề phí lót tay

Buổi tập này, CLB TP.HCM tiếp tục nhận phải sự đình công của một nhóm cầu thủ khoảng 11 người thay v