“Chủ tịch” Pique hóa dân tổ, phi xe đạp với tốc độ chóng mặt làm nhân viên an ninh hết hồn

“Chủ tịch” Pique hóa dân tổ, phi xe đạp với tốc độ chóng mặt làm nhân viên an ninh hết hồn

Hôm nay trời đẹp nên Gerard Pique quyết định sử dụng xe đạp để đến Camp Nou. Anh đi nhanh như “dân t