Bất ngờ với lý do khiến phụ tá ông Park ở tuyển Việt Nam về Nam Định

Bất ngờ với lý do khiến phụ tá ông Park ở tuyển Việt Nam về Nam Định

“Cổ động viên Nam Định vô cùng cuồng nhiệt, không bao giờ bỏ rơi đội bóng trong mọi hoàn cảnh. Tôi r