Bán kết U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: Vé hét lên trời, người mua hiu hắt

Bán kết U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia: Vé hét lên trời, người mua hiu hắt

Cùng với việc U.23 Việt Nam đi sâu vào bán kết thì giá vé bán kết ở sân Việt Trì cũng được đẩy thêm